Day: May 14, 2013

ಸೀರೆ – ಸಣ್ಣ ಕತೆ

– ಮಾದು ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ. ಸುಮ್ಮನಿರದೇ ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚಂದಿರನು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ. ಯಾರೊಂದಿಗೋ ಸ್ಪರ‍್ದೆಗಿಳದವನಂತೆ ಹಟ ಮಾಡಿ,

ನಾ ವಸಿ ತಿಕ್ಲ

– ಬರತ್ ಕುಮಾರ್. ಹೊತ್ತಾರೆ ನಾ ಎದ್ದು ಮತ್ತಾರು ಕಾಣ್ದಂಗೆ ಚಿತ್ತಾರದ ರಂಗೋಲಿ ನಾ ಹಾಕ್ಲ? ಏನ್ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳು ನಾ ವಸಿ