ಮರದ ನೆರಳನು ಮರವೇ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ…

– ಶ್ವೇತ ಪಿ.ಟಿ.

Tree_without_leaves

ಬರಿಯ ನೆನಪುಗಳ ಚಿತ್ತಾರ
ತುಂಬು ಬೊಗಸೆಯಲಿ ಲವ ಸುರಿದು
ಬರವಸೆಯ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ
ತೊಟ್ಟಿಲ ಕೂಸಿನಂತೆ ಬದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ

ನಿರ‍್ಮಲ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ
ಹುಳುಕು ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟಾಗ
ಕಾರಣ ಕೇಳದಶ್ಟು ಕರಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ
ವರುಶ ತುಂಬಿದೆ ಹರುಶ ಕಳೆದು!

ಸಾಕ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಮರದ ನೆರಳನು
ಮರವೇ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿದೆ
ತಂಗಾಳಿಯೂ ಮಯ್ ಸುಡುತಿದೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ

ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಅತ್ತಾಗಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ
ಸಾವಿನ ಪತ್ರ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದೆ
ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಬರವಸೆ
ಮೊಂಡುತನ, ಹಟ, ಹುಚ್ಚು, ನಂಬಿಕೆ

ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ನಾ ಕಯ್ ಚಾಚಿದಾಗ
ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು
ಮಂಡಿಯೂರಿದ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳಲಿ
ಕಂಡ ನನ್ನ ನಗುಮೊಗದಿ
ಜಾರಿದ ಕಂಬನಿಯ ಒರೆಸುವೆಯೆಂದು.

(ಚಿತ್ರ: en.wikipedia.org )

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: