ಜನವರಿ 2, 2014

‘ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಳೆಯೇ ನೀನು ? ‘

– ಹರ‍್ಶಿತ್ ಮಂಜುನಾತ್. ನಡು ನೆತ್ತಿಯನು ಸುಡುತಿಹನು ಸೂರಿಯ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆಗಳ ಉಗುಳುತ, ಬಿಡು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬರಡಾಯ್ತು ಬೂಮಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಿರಿದುಕೊಳ್ಳತ ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಳೆಯೇ ನೀನು ? ಮುಗಿಲ ಅಂಚಿನಲಿ...

ಜಗತ್ತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಲಿರುವ ’ಬಿಟ್-ಕಾಯಿನ್’

– ವಿವೇಕ್ ಶಂಕರ್. ಮಿಂಬಲೆಯು (internet) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಿಂಬಲೆಯ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ನಾಡುಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ...