Day: September 7, 2016

ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. “ಯು ಇಡಿಯಟ್….” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಲಲನಾಮಣಿ ತನ್ನ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ‘ಚಟೀರ‍್’ ಎಂದು ಬಾರಿಸಿದ್ದಳು. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಶ್ಟರಲ್ಲಿ