Day: September 2, 2016

ಬಾನಿಗೆ ಏಣಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಂತೆ? ದಾರಿಯಿದೆ!

– ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ಮುಜಗೊಂಡ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಲಾಗದಶ್ಟು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಅತವಾ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕುವುದು