ಹೇ ಮಾದವ ತಿರುಗಿ ನೋಡೊಮ್ಮೆ…

– ಎಡೆಯೂರು ಪಲ್ಲವಿ.

lonelyheart

ಹ್ರುದಯವನ್ನೇ ಬರೆದಿರುವೆ
ನಿನ್ನ ನಾಮಕಮಲಗಳಿಗೆ
ನೀ ಸಿಕ್ಕದಿರನೆಂಬ ನೋವಿನ ಬಾವನೆಯೇ
ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಲುವಶ್ಟು

ನಾ ಪೂಜಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾ ಆರಾದಿಸುವ ಪುರುಶ
ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ
ನೆನೆದಶ್ಟು ಸಿಹಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪು
ಬರೆದಶ್ಟು ಮುಗಿಯದ ಬಾವದ ಒನಪು

ಇರುಳೂ ಸಾಲದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು
ನನ್ನೊಲವಿನ ನಿನ್ನ ಮಿಡಿತದ ಬಾವನೆಗಳ
ಹೆಕ್ಕಿ ಬರೆಯಲು ಪುಸ್ತಕವು ಸಾಲದೇನೋ
ನೋಡಿದಶ್ಟೂ ಸಾಲದು ನಿನ್ನ ನೋಟ

ಕಂಗಳು ಸಾಲದಾದವು ಸಿಹಿ ನಗುವಿನ ಅಲೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು
ನನ್ನೀ ಅಗಾದ ಬಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನು ನೀ
ಹೇ ಮಾದವ ತಿರುಗಿ ನೋಡೊಮ್ಮೆ
ಕಾತರದಿ ಕಾದಿರುವಳು ಅಬಿಸಾರಿಕೆ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: foolishquestions.blogspot.in )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s