ನಿನ್ನ ನೀ ಅರಿಯೇ…

– ಪೂರ‍್ಣಿಮಾ ಎಮ್ ಪಿರಾಜಿ.

ಅರಿಯೇ… ಅರಿಯೇ… ಅರಿಯೇ…
ನಿನ್ನ ನೀ ಅರಿಯೇ…
ನೀನಿರುವ ಲೋಕವನ್ನರಿಯೇ
ನೀ ನಡೆವಾ ದಾರಿಯನ್ನರಿಯೇ
ಅರಿತು ಕಾಣು ಸುಕದ ಬಾಳು

ಮೀನು ತಾನಿರುವ ತಾಣವನ್ನರಿಯದೇ
ಹುಡುಕಿದಂತೆ ಸುಂದರ ಕಡಲನ್ನು
ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದಂತೆ ಮೀನು
ಸುಕವ ಹುಡುಕಲು ಹಂಬಲಿಸುತಿರುವೆ ನೀನು

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡರೂ ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ಪಾದರಸ
ಸುಕದ ಬೇಟೆಗೆ ಮರೆಯಾಗುತಿದೆ ಜೀವನದ ರಸ
ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸುಕವು ಇಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ
ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ದಿಯೊಂದೇ ಸ್ವಹಿತ… ಪರಹಿತ…

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: publicdomainpictures.net)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s