ಪೆಬ್ರುವರಿ 8, 2019

ಚುಟುಕು ಕವಿತೆಗಳು, Short poems

ಚುಟುಕು ಕವಿತೆಗಳು…

– ಕೆ. ಎಂ. ವಿರುಪಾಕ್ಶಯ್ಯ. ಕೋಪವೆಂಬುದು ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯೆಂತೆ ವೀವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಬರೆ ಹಾಕಿದಂತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದವನ ಸ್ನೇಹ ನಾಯಿಬಾಲದಂತೆ ಈ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ನೀ ಬದುಕಿಯು ಸತ್ತಂತೆ *** ಬದುಕು ಎಂಬ ಮೂರಕ್ಶರದ ಬಂಡಿಗೆ...