ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2019

ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆ: ಡಯನಾಸೋರು

– ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ. ಕಂಟಿಯಲಾಡುವ ಓತಿಕ್ಯಾತ ಆದರೆ ಡಯನಾಸೋರು ಆನೆ ಒಂಟೆ ಕಾಡನು ತೊರೆದು ಸೇರಿಬಿಡುವವು ಊರು ಹುಲಿ ಸಿಂಹಕೆ ಇಲಿ ಬಿಲದಶ್ಟು ಸಾಕೇಸಾಕು ಜಾಗ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಇರುವೆಯಂತೆ ಕಾಣುವವಲ್ಲ ಆಗ ಪುಸ್ತಕ...