ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2020

ಅವರೆಕಾಳು ಸಾಂಬಾರು

– ಸವಿತಾ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅವರೆ ಕಾಳು – 1 ಬಟ್ಟಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು – 1/2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ – 1/2 ಚಮಚ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ – 1/4 ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ – 1/2...