Day: April 29, 2020

ಕವಿತೆ : ವ್ರುತ್ತಾಂತ ವಿವರ, ವ್ರುತ್ತದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ!

– ಗೀತಾಲಕ್ಶ್ಮಿ ಕೊಚ್ಚಿ. ನಿಜದ ಮಜಲಿಗೆ ಸಹಜ ಮರೀಚಿಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳೊಂದು ತೇಲುತ್ತಿದೆ ಕಂಡರೂ ಅವರು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣದೇ