ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2020

ಸೆಲ್ ಪೋನು, cellphone

ಕವಿತೆ : ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಬ ಮಾಲೀಕ

– ಅಶೋಕ ಪ. ಹೊನಕೇರಿ. ಹೊಸ ಮದು ಮಗಳಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಶ್ರುಂಗಾರ ಹೊತ್ತ ರಂಗು ರಂಗಿನ ಚಿತ್ತಾಕರ‍್ಶಕ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಲಿ ದಾಂಗುಡಿಯಿಟ್ಟು ಮಹಾ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದೀ ಮಕ್ಕಳು, ಮುದುಕರು, ಹುಡುಗರು ಎನ್ನದೆ ನಿನ್ನ...