ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2022

ಹಲ್ಲು ಮೊನಚುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ – ಒಂದು ಬಯಾನಕ ಆಚರಣೆ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದರ‍್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೆಂಟವಾಯಿ ಜನಾಂಗದವರ ಮೂಲ ಇಂಡೋನೇಶ್ಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಮಾತ್ರದ ಮೆಂಟವಾಯಿ ದ್ವೀಪಗಳು. ಇವರದು ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಇವರುಗಳು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲನ್ನು...