ನವೆಂಬರ್ 29, 2022

ಹಬೆ ಯಂತ್ರದ ಪರಿಣಾಮ

– ಅನುಪಮಾ ಕೆ ಬೆಣಚಿನಮರಡಿ. ಕರೋನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದು ಟಿವಿ ಅತವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ವಯೋಮಾನದ ಇತಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೂತಿದ್ದೆ...