ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2022

ಕವಿತೆ: ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಂದಿರು

– ಜಿ. ಎಸ್. ಶರಣು. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಆಯ್ತೆಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಂದಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಕ್ಕಾಗದೆ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಚಾ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಊರಿಗೆಲ್ಲ...

Enable Notifications