ಜುಲೈ 1, 2024

ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಹನನ

– ಅಶೋಕ ಪ. ಹೊನಕೇರಿ. ನೋಡುವ ನೋಟದಲಿ ಬಾವಗಳ ಮೇಳವಿದೆ. ಅರೊಸೊತ್ತಿಗೆಯ ಏಕಚಕ್ರಾದಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳುವ ಅರಸರ ಮನೋಬಾವ ಕ್ರೂರವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು, ಅವರ ಬುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಲುತನದಿಂದಲೂ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಜನಪರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ...

Enable Notifications