ಜುಲೈ 5, 2024

ಹುರಿದ ಮಕಾನಾ ಮಿಕ್ಸ್

– ಸವಿತಾ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಮಲದ ಬೀಜ (ಮಕಾನಾ) – 1/2 ಬಟ್ಟಲು ಕಡಲೇ ಬೀಜ – 2 ಬಟ್ಟಲು ಗೋಡಂಬಿ – 1/2 ಬಟ್ಟಲು ಬಾದಾಮಿ – 1/4 ಬಟ್ಟಲು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಶಿ...

Enable Notifications