ಜುಲೈ 9, 2024

ಕವಿತೆ: ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ

– ಅಶೋಕ ಪ. ಹೊನಕೇರಿ. ಮಾಮರದ ಚಿಗುರು ಸೊಬಗಾಗಿ ಹಸಿರುಟ್ಟ ನೀರೆಯಂತೆ ಮೆರಗಾಗಿ ಚಿಗುರಿಗೆ ಕಾಜಾಣ ಬೆರಗಾಗಿ ಕಂಟದಲಿ ಉಲಿದು ಬಂತು ಸಿಹಿ ಹಾಡಾಗಿ ಅಚಲ ಮಾಮರ ಕಾಜಾಣಗೆ ತವರಾಗಿ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆದಿದೆ...

Enable Notifications