Equality

“ಮಾನವ ಮ್ರುಗಾಲಯ”

– ಅಜಯ್ ರಾಜ್. “ಮಾನವ ಮ್ರುಗಾಲಯ” – ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಸರ‍್ವಶ್ರೇಶ್ಟ ರಾಶ್ಟ್ರಗಳ ದುರಂತ ಕತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಬಾರತದ ರಾಶ್ಟ್ರಪತಿ ಸರ‍್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾದಾಕ್ರಿಶ್ಣರು

ಅಸಮಾನತೆ, ಅನಾಚಾರಗಳ ಬೇಗುದಿಯಲ್ಲಿ…

– ಪ್ರಸನ್ನ ಕರ‍್ಪೂರ ಸದ್ಯ ಬಾರತದ ಸ್ತಿತಿ ವಿಶಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ತುಮುಲದಲ್ಲಿ  ಸಿಲುಕಿ ನಲಗುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಬಿಸಿನೆಸ್‍ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡೋಂಗಿ