island

ಹೆಬ್ಬೆರಳಾಕಾರದ ನಡುಗಡ್ಡೆ

– ಕೆ.ವಿ. ಶಶಿದರ. ಹೆಬ್ಬೆರೆಳು ಕೈಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ಬೆರಳು. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಗುರು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ

‘ಜಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಎನಪ್’ – ಒಕ್ಕಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. 1982 ರವರೆಗೂ ಮಂದಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ಎಂಬ ಕ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದುದು ‘ಬಿಶಪ್ ರಾಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್’. ಇದು

‘ಇಲ್ಹಾ ಡ ಕ್ವಿಮಾಡ ಗ್ರಾಂಡೇ’ ಎಂಬ ಹಾವಿನ ದ್ವೀಪ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮಾನವನಿಂದ ಮುಟ್ಟಲು ಅಸಾದ್ಯವಾದ ದ್ವೀಪ ಇಲ್ಹಾ ಡ ಕ್ವಿಮಾಡ ಗ್ರಾಂಡೇ. ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವುದು ಹಾವಿನ

ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಹವಳದ ದ್ವೀಪ ‘ಸಾಂತಾ ಕ್ರೂಜ್ ಡೆಲ್ ಐಸ್ಲೊಟೆ’

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಸಾಂತಾ ಕ್ರೂಜ್ ಡೆಲ್ ಐಸ್ಲೋಟೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹವಳದ ದ್ವೀಪ. ಇದು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಯಾನ್ ಬೆರ‍್ನಾರ‍್ಡೋ