ಪಾರಿಜಾತ

– ಬರತ್ ಕುಮಾರ್.

paarijata

ಹೂವು ನಾನು
ಪಾರಿಜಾತ ಎಂಬ ಹೂವು ನಾನು
ಒಳನುಡಿಗಳ ಹೇಳುವೆ ನಾನು
ಬಿಡದೆ ಕೇಳು ನೀನು | ಪ |

ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ನಲಿವು
ಕೆಳಗೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ನೋವು
ಹೊತ್ತಾರೆಗೇನೆ ನನ್ನ
ಹೆತ್ತ ಮರವೇ ದೂಡುವುದು
ಮೆತ್ತಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ
ಕತ್ತಲಾಗುವವರೆಗೂ ನೋಡರಾರೂ ಎನ್ನ | 1 |

ಬಲು ಬೇಗ ಹೋಗುವೆ ಬಾಡಿ
ಹೇಳ ತೀರದು ನನ್ನ ಪಾಡು
ಯಾವ ದೇವರಿಗೂ ನಾನು ಬೇಡ
ಆದರೂ ನನಗಿಲ್ಲ ದುಗುಡ | 2 |

ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳೇ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು
ಲಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೊರೆವರು ಬಚ್ಚಿ
ಸಂಗದಲಿ ಆಡುವರು ನಲಿವರು ನೆಚ್ಚಿ
ಹೂವು ನಾನು
ಪಾರಿಜಾತ ಎಂಬ ಹೂವು ನಾನು | 3 |

(ಚಿತ್ರ: http://gubbacchi.blogspot.in)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s