Day: March 10, 2014

ನಾಸಾ: ಹೀಗೊಂದು ಬಾನರಿಮೆಯ ಹಗರಣ

– ಸುಜಯೀಂದ್ರ.ವೆಂ.ರಾ. ನಾಸಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಪರ‍್ಚುನಿಟಿ (Opportunity) ಬಾನಲೆಬಂಡಿ (rover) ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಹತ್ತು ಏಡುಗಳಾದ ಸಂಬ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅಪರ‍್ಚುನಿಟಿ ರೋವರ್‍ ನೆದುರಿಗೆ ಕಲ್ಲೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ

ನಯ್ಜೀರಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಸೆಲೆಗಳು – ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆರವಿನ ವಲಯಗಳು

– ವಲ್ಲೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ರಾಬಿನ್ ಬ್ರೂಸ್ – ಬ್ರಿಟನಿನ ಒಬ್ಬ ಕಲಿಕೆಯರಿಗರು. ಇವರು ನಯ್ಜೀರಿಯಾ ನಾಡಿನ ರಾಜದಾನಿಯಾದ ಅಬೂಜಾನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ