ದಿನದ ಬರಹಗಳು May 12, 2014

ಮೊದಲೊಲವ ಬೆಳಕು

– ರತೀಶ ರತ್ನಾಕರ. ಅಂದೇಕೋ ‘ಗಮನ್’ ಗೆ ಮಯ್ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ! ದಿನಾ ಸಂಜೆ ಕಚೇರಿಯ ಓಟದ ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಅಂದು ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ ರಜ. ಆದರೂ ಅಬ್ಯಾಸ ಬಲ,  ಸುಮ್ಮನಾದರು ಸಂಜೆ ಆಟದ ಬಯಲಿಗೆ ಬೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ...