ದಿನದ ಬರಹಗಳು May 6, 2014

ಹೂವಿನ ಕರಗ: ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗದಲ್ಲೊಂದು ಬಾಗ

– ಅನ್ನದಾನೇಶ ಶಿ. ಸಂಕದಾಳ. “ಕರಗ: ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ” ಬರಹದಲ್ಲಿ ಕರಗ, ಕರಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಡೆಯುವ ದಿನಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು – ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಹಬ್ಬದ 9 ನೆ ದಿನದಂದು ನಡೆಯುವ ಹೂವಿನ ಕರಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಬ್ಬದ ಒಂಬತ್ತನೇ...

ಚುಟುಕಗಳು

ಚುಟುಕಗಳು

–ಅಮರ್ ಮೋಹನ್ 1. ಅವರಿವರ ನೋಡಿ ಅರಿವಾಗದೇ. ಅರಿವಾದರೂ ಅರ‍್ತಯಿಸದೇ ಹೋಯಿತೇ… ನೋಡಿದರೂ ನೋವು ತಿಳಿಯದೇ! ತಿಳಿಯದೇ… ತಿಳಿಯಾಯಿತೇ… ನರ ನಾಡಿಗಳು ನರಳಿವೇ.. ಅದು ಚಳಿಗಾಗೀಯೋ… ಚಡಪಡಿಕೆಗಾಗೀಯೋ….. ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ!! 2. ಕಾಣುವ ಕಾತರ ಕಂಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಮನದ ದೀವಿಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರಬೇಕು. 3. ಮವ್ನವೆಂಬ ಆಯುದ...

‘ಮಾಡಿದ’ ನೆತ್ತರು

– ವಿವೇಕ್ ಶಂಕರ್. ನೆತ್ತರ (ರಕ್ತ/blood) ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೇ ನೆತ್ತರಿನ ಇತರ ಬೇನೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆತ್ತರು ಪೂರಯ್ಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ನೆತ್ತರನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರು ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹಲವು ನೆತ್ತರು ಗುಂಪುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇನಿಗರಿಗೆ ನೆತ್ತರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು...