Day: May 11, 2015

ಪರಮಹಂಸರ ಪಾಲಿನ ಬಾಡು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಳಮುದ್ದನದೊಡ್ಡಿಯ ಬಾರತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ‍್ತಿನಿಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ವರುಶಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ‘ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡೇ