ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 17, 2015

ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಗಣಪ

– ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ. ಬೂದೇವಿ ಬೆವರಲ್ಲಿ ಮಾದೇವನ ಮಗನಾಗಿ ಹಾದಿ ತೋರಿದ ಗಣಪಣ್ಣ | ನೀಡ್ಯಾನ ಮೇದಿನಿಯ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಮೇಶ | ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿವಿದ್ಯೆಗೆವೊಲಿದು ಮಾಟದ ದಾರಿ ತೋರಿದ | ಗಣಪನಿಗೆ ಕೋಟಿ...

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕರಿಗಡಬು

– ಕಲ್ಪನಾ ಹೆಗಡೆ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: 1 ಸೇರು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ. 1 ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ 2 ಸೇರು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ 5 ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುವ ವಿದಾನ: ಮೊದಲು ಚಿರೋಟಿ...

Enable Notifications