ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2017

ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆ: ಆನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ…

– ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ. ಆನೆ ಬಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುವೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೆ ಹಳಕು ಸಕ್ರೆ ಸಾಕು ಊಟಕ್ಕಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸೂಜಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಬೇಕು ಅಂಕುಶ ಮಾವುತಂಗೆ ಹೇಳಿದಂಗ ಕೇಳಿಸಬಹುದು ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡದಂಗೆ ದಾರದೆಳೆಯಶ್ಟ ಕಾಣ್ಬಹುದಾಗ...

Enable Notifications