Day: November 5, 2018

‘ಲೇಮ್ ಡೆವಿಲ್’ ಉತ್ಸವ – ಲಾ ವೇಗಾ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಅಮೇರಿಕಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ ಕಾರ‍್ನಿವಾಲ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾ ವೇಗಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ‍್ನಿವಾಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದೆಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ದಾಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ