Day: July 28, 2019

ಕವಿತೆ: ಚಂದ್ರಯಾನ

– ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ.   ಕೋಟಾದಿಂದ ಹಾರಿಸಿಬಿಡುವುದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ ಏರುತ ಏರುತ ಬಾನ ಬಂಡಿಯು ಮುಟ್ಟಲೆಂದು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಯಾನಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ

ಮುಕಪುಟದ ಹುಡುಗಿ

– ಬರತ್ ರಾಜ್. ಕೆ. ಪೆರ‍್ಡೂರು. ಅವತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಿತ್ತು “ಅಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದಿರಾ …ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ”. ಒಂದು