ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2019

ಹಬ್ಬದ ಸಿಹಿ: ಹೆಸರು ಉಂಡೆ

– ಸವಿತಾ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಬಗೆಬಗೆಯ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಶ ಸಿಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಉಂಡೆಯೂ ಒಂದು. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹೆಸರು ಹಿಟ್ಟು – 2 ಲೋಟ ಬೆಲ್ಲದಪುಡಿ...