ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2019

ಮನಸು, Mind

ಕವಿತೆ: ನಡೆ ಮನವೇ

– ಅಶೋಕ ಪ. ಹೊನಕೇರಿ. ಮನವೊಪ್ಪುವ ಬದುಕು ನಿಡುಸುಯ್ವ ತಂಗಾಳಿಯ ನವಿರಾದ ಒನಪು ನೈತಿಕತೆಯ ನೇರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಸಿರಾದ ಮೈದಾನದಲಿ ಹಗುರಾಗಿ ತೇಲುವ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೂದಲಂತೆ ಮನವೆಲ್ಲ ಕಚಗುಳಿಯ ತನನನ ಬಿಸಿಸುಯ್ವ ಬೇಗೆಯ ಗಾಳಿಗೆ...