ಮೇ 2, 2021

ಒಲವು, ಹ್ರುದಯ, heart, love

ಕವಿತೆ : ಮೋಹ ಪತಂಗ

– ವಿನು ರವಿ. ಯಾವುದೀ ಮಾಯೆಯೊ ಯಾವುದೀ ಒಲುಮೆಯೊ ಯಾವುದೋ ಬ್ರಮೆಯಲಿ ಸಿಲುಕಿಯೂ ಸಿಲುಕದೆ ಹಾರುತಿದೆ ಮೋಹ ಪತಂಗ ಅದೇನೊ ಬಂದವೊ ಅದಾವ ರಾಗವೊ ಮಿತಿಯಿರದ ಬಯಕೆ ಗೊಲಿದು ಒಲಿಯದೆ ಹಾರುತಿದೆ ಮೋಹ...

Enable Notifications OK No thanks