Day: October 26, 2021

ವಿದಿಯಾಟದ ಪಾತ್ರದಾರಿ

– ಶಿವಮೂರ‍್ತಿ. ಹೆಚ್. ದಾವಣಗೆರೆ. ಬಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ರಚನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮೇರು ಪರ‍್ವತದಂತಹ ಪ್ರತಿಬೆಯುಳ್ಳ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಗಳ ವಿರಚಿತ ರಾಮಾಯಣ ಕ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ