ಮಾರ್‍ಚ್ 18, 2022

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಹಲವು ಬಳಕೆಗಳು

–ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೂ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅವಿನಾಬಾವ ಸಂಬಂದವಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಉರಿಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಂಪು ನೀಗಿಸಲು ಕುಡಿಯುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪಾನಕ...