Europe

ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ : ನೈಸರ‍್ಗಿಕ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಆಗರ (ಬಾಗ-2)

– ಕೆ.ವಿ. ಶಶಿದರ. ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಸುತ್ತಾಟದ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದಶ್ಟು ತಾಣಗಳ

ಎತ್ತರದ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಮೆಟ್ಟುಗಳ ಇತಿಹಾಸ!

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಎತ್ತರದ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಮೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ (High-heeled footwear) ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬೆಡಗು-ಬಿನ್ನಾಣದ (Fashion) ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ‘ಕ್ಯಾಟ್

“ಮಾನವ ಮ್ರುಗಾಲಯ”

– ಅಜಯ್ ರಾಜ್. “ಮಾನವ ಮ್ರುಗಾಲಯ” – ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಸರ‍್ವಶ್ರೇಶ್ಟ ರಾಶ್ಟ್ರಗಳ ದುರಂತ ಕತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಬಾರತದ ರಾಶ್ಟ್ರಪತಿ ಸರ‍್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾದಾಕ್ರಿಶ್ಣರು