ಮೇ 1, 2024

ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು

– ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸವಿಯುವ ಕಾಲ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸೀಸನಲ್ ಪ್ರೂಟ್ ಮಾವು. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇಶ್ಟ ಪಡದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಸಿಹಿಯ ಸವಿಗೆ ಸಾಟಿ ನೀಡುವ...

Enable Notifications