Day: June 19, 2013

ಕಾರ್ ಕಾರ್ F1 ಕಾರ್!

– ಕಾರ‍್ತಿಕ್ ಪ್ರಬಾಕರ್ ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‍ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಬಲ್ಲ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗಶ್ಟೇ ಕೂರಲು ಜಾಗವಿರುವ, ನೋಡಲು ಕಾರಿನಂತೆ ಕಾಣದ