ಕೆನಡಿಗನ ಹಾಡು…

– ಬರತ್ ಕುಮಾರ್.

{ಬ್ರಯಾನ್ ಅಡಮ್ಸ್ ಎಂಬ ಕೆನಡಿಗ ಪಾಪ್ ಹಾಡುಗಾರನ ಹಾಡನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರುಹುಟ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ…ಓದಿ, ಹಾಡಿ ನಲಿಯಿರಿ!}

15111

ನಾ ಬಂದೆ ನಾನು ನಾನೇ
ಬೇರೆಲ್ಲೂ ನಾ ಇರಲಾರೆ
ಬರೀ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು
ಕನಸ ನನಸಾಗಿಸಲು ಬಂದೆ ಇಂದು ನಾನು || ಪ ||

ಹೊಸ ನೆಲ ಹೊಸ ಮೊಗಸು
ಹೊಸ ಬಡಿತದ ಸೊಗಸು
ಹೊಸ ನಾಳು ಹೊಸ ಹೂಟ
ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿರುವೆ ಹಿಡಿದು ಹಟ
ನಾ ಬಂದೆ ನಾನು ನಾನೇ  ||

ಈಗ ತಾನೆ ಸುರುವಾಗಿದೆ
ಹೊತ್ತು ಕಳಚಿ ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದೆ
ಇನ್ನೂ ಬಲವಿದೆ ಅದೇ ತೋಳಲಿ
ಅದೇ ನೆಲದಲಿ, ತಾಯ್ನೆಲದಲಿ

ನಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು
ನೆಲವು ಕೂಡಲೆ ಚಿಗುರೊಡೆಯಲು
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾ ಇಲ್ಲಿರಲು
ಅಡತಡೆಗಳು ಚದುರುತಿರಲು
ನಾ ಬಂದೆ ನಾನು ನಾನೇ ||

(ಚಿತ್ರ: http://api.tape.tv/images/video/15111.jpg)

(ಓಡುತಿಟ್ಟ: http://www.youtube.com/watch?v=G6xr6VKg7sE)

2 ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

  1. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ! ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು! ಮುಂದೆ “ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಫಾರ್ನಿಯ” ಮೇಲೂ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ!

  2. ನನ್ನಿ ವಾಸುಕಿಯವರೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಕ್ ಹಾಡುಗಾರರ ಹಾಡನ್ನು ಮರುಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.