Day: September 30, 2014

ಶಿಕ್ಶಣದಲ್ಲಿ ದೇಶಬಾಶೆಗಳು – 2

– ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕತ್ತಲಗಿರಿ. ಕುವೆಂಪು ಬಾಶಾ ಬಾರತಿ ಪ್ರಾದಿಕಾರದವರು ಏರ‍್ಪಡಿಸಿದ್ದ “ಶಿಕ್ಶಣದಲ್ಲಿ ದೇಶಬಾಶೆಗಳು” ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಲವಾರು ನುಡಿಯರಿಗರು,