ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2014

ಸ್ನೂಕರ್: ಕಿರುನೋಟ -2

– ಬಾಬು ಅಜಯ್. ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಿಡುಗೋಲಾಟದ (snooker) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಸ್ನೂಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ 4 ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ....

ರಂಗಾಕು – ಜಪಾನಲ್ಲೊಂದು ಅರಿಮೆಯ ಚಳುವಳಿ

– ಪ್ರಶಾಂತ ಸೊರಟೂರ. ಜಪಾನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅದರ ರೊಬೋಟ್‍ಗಳು, ತಾನೋಡಗಳ (automobiles) ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅದರ ಅರಕೆಗಳು, ಎಂತದೇ ಅವಗಡಗಳನ್ನು ಎಂಟೆದೆಯಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ, ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸುವ ಅದರ ನಾಡಿಗರು....

ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮನ

– ಹರ‍್ಶಿತ್ ಮಂಜುನಾತ್. ಮುನಿಸಿ ಕೊಂಡಿದೆ ಮನದ ಕೋಗಿಲೆ ಬರೆವಾ ಕಯ್ಗಳನೂ ಬರಿದು ಮಾಡಿದೆ ಬರೆಯದಂತೆ ಹರಿದಾ ಹಾಳೆಯನೂ ಬಿಗಿದಿಹ ಕುಂಚ ಪದಗಳ ಕಡಲು ಸುಡುತಿದೆ ಒಡಲನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಸುಟ್ಟಾ ಸ್ವರವೂ...