ಬದುಕು

– ಆದರ‍್ಶ ಬಿ ವಸಿಶ್ಟ.

girl-praying
ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವೆ,
ನೀನೇ ಹೇಳು ಪ್ರಬುವೇ ??
ನನಗೂ ಇರದೇ ಆಸೆ ?
ಆಡುವ, ಹಾಡುವ, ಕುಣಿಯುವ!

ಅವಳ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬೊಂಬೆಯ
ಬಿಂಬವಶ್ಟೆಯೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ!!
ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಗು ಹಾಕಿ
ಶಾಲೆಗೆ ಓಡುವ ಆಸೆ ಇರದೇ ನನಗೆ ?

ಅಮ್ಮನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎಳೆಯುವಾಸೆ,
ಅಪ್ಪನ ತೋಳಲಿ ಮಲಗುವಾಸೆ,
ಗೆಳೆಯರ ಕೂಡಿ ಆಡುವಾಸೆ,
ನನಗೂ ಇರಬಾರದೇಕೆ?

ನಾನೂ ನಿನ್ನ ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲವೇ,
ಕೇಳಿದೆನೆ ಸಿರಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಒಡವೆ ?
ಪ್ರಬು, ಬೇಡುವೆನು ಬದುಕ
ನನಗೂ ಕೊಡು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಂತೆ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: clipartbest.com)

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: