ದಿನದ ಬರಹಗಳು October 12, 2015

ಉಳಿದ ಕಹಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನದೆ

– ಮನೋಜ್  ಸಿದ್ದಯ್ಯ. ಏಕೊ ನಿನ್ನ ನಗು ನನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಿದೆ ನಿದಾನಿಸಿ ನಡೆಯಲೆ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಮೌನ ಸುಳಿಯುತ್ತಲೆ ಕ್ಶಣದ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿಬಿಡಲೆ ಮಾತು ನಿಂತರು ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲದು ಚರ‍್ಚೆಯಲ್ಲಾ ನಿನ್ನದೆ ಮುಪ್ಪು ರಾತ್ರಿಯ ಮಗುವಿನಂತಹ ಕನಸು ವಿಶಯವೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನದೆ ಕನಸು ನಿಲ್ಲದು ನನಸು...