ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2015

ಉಳಿದ ಕಹಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನದೆ

– ಮನೋಜ್  ಸಿದ್ದಯ್ಯ. ಏಕೊ ನಿನ್ನ ನಗು ನನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಿದೆ ನಿದಾನಿಸಿ ನಡೆಯಲೆ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಮೌನ ಸುಳಿಯುತ್ತಲೆ ಕ್ಶಣದ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿಬಿಡಲೆ ಮಾತು ನಿಂತರು ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲದು ಚರ‍್ಚೆಯಲ್ಲಾ ನಿನ್ನದೆ ಮುಪ್ಪು...