ಜುಲೈ 15, 2016

ಇನ್ಮುಂದೆ ಸುಳುವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸಿ

– ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ಮುಜಗೊಂಡ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೇ, ಏನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳ ಲೀಲೆ? ನಿನ್ನ ಮುಗಿಲ ಸಾಲೇ, ದರೆಯ ಕೊರಳ ಪ್ರೇಮದ ಮಾಲೆ ಸುರಿವ ಒಲುಮೆಯಾ ಜಡಿಮಳೆಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿದೆ… ಹೀಗೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಬಟ್ಟರು...