ದರಣಿನೇಸರರ ಅಮರ ಪ್ರೇಮ…

– ಕೌಸಲ್ಯ.

nesaraboomipreeti

ಅಮರ ಪ್ರೇಮ
ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಹುದು
ಸಂದೇಶವೊಂದು
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೋಡದ ನಡುವಿನಲಿ

ಸೂರ‍್ಯ ರಶ್ಮಿಯು
ಸಾರುತ್ತಿಹುದು
ಬೂರಮೆಯ ಪ್ರೇಮದ
ಕುಸುಮಗಳು ಜಗದೊಳಗಣ

ಅಮರ ಪ್ರೇಮದ ಗುರುತಾಗಿಹುದು
ಜೀವರಾಶಿಗಳು
ಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆದರೂ
ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಸಲ್ಲಾಪದ ಮಾತುಗಳು

ಹಗಲಿರುಳು ಮರೆಯಾಗಲು
ಬಿಡದ ಜೋಡಿಗಳಿವರು
ದರಣಿನೇಸರರ
ಅಮರ ಪ್ರೇಮ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: ascensionearth2012.org ) 

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: