ಮನತುಂಬಿ ಹರಸಿದಳು ನೋಡಿ

– ಸುರಬಿ ಲತಾ.

ಕೆಂಪು ಅಂಚಿನ ಸೀರೆ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ
ಅಂದದ ಲಕುಮಿಗೆ

ತೊಡಿಸಿರೆ ಕೊರಳಿಗೆ
ಕಾಸಿನ ಸರ, ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ
ಸೊಂಟದ ತುಂಬ ಬಂಗಾರ

ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ವಜ್ರವಿರಲಿ
ಮೂಗುತಿಯು ಮಿಂಚಲಿ
ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಜ್ಜೆ, ಮೊಳಗಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ

ಗಲ್ ಗಲ್ ಎಂದಾಗ
ಅವಳಿನಿಯ ಬರಲಾಗ
ಕಾಣಲಿ ಇವಳಂದ ಆಗ

ತವರಿನ ಕಣ್ಣು, ಆಗಲಿ
ಮದುವೆಯ ಹೆಣ್ಣು
ರಾಮ, ಸೀತೆಯ ಜೋಡಿ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿತು ಮೋಡಿ

ಹರಸಿರಿ ಮದುಮಕ್ಕಳ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಿಹಿ ಕವಳ
ದಾರೆ ಎರೆದ ಅವಳಣ್ಣ
ಕಂಡನು ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣ

ಸಾಗಿತು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಗಾಡಿ
ಹೊಸ ಎತ್ತುಗಳ ಜೋಡಿ
ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ಣೀರ ಕೋಡಿ
ಮನತುಂಬಿ ಹರಸಿದಳು ನೋಡಿ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pixabay.com)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s