Day: August 6, 2018

“ದಿ ಬ್ಲೂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್” ಪೋರ‍್ಚುಗಲ್‍ನ ಸುಂದರ ನದಿ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಈ ನದಿಯನ್ನು ಅದಿಕ್ರುತವಾಗಿ ‘ಒಡೆಲಿಯಟ್ ನದಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಾಗಿರುವುದು ‘ದಿ ಬ್ಲೂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ನದಿ’