ಪ್ರಶ್ನೆ, Question

Why I here. 3d image isolated on white background.

ಕವಿತೆ: ಹೆಂಗ

– ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ, Question

ಬೀಜದಿ ಹೆಂಗ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ
ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಲಿನ ಆಲ
ಮಣ್ಣಿನ ಆಸರೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು
ಹಬ್ಬಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ಜಾಲ

ಮೊಗ್ಗಲಿ ಹೆಂಗ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ
ಪರಿಮಳ ಸೂಸುವ ಗಂದ
ಪಕಳೆಯ ಬಿಚ್ಚುತ ಹೂವು ಅರಳಲು
ಹರಿದಾಡುವುದು ಚಂದ

ಸ್ವರದಲಿ ಹೆಂಗ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ
ಮದುರ ಸುಮದುರ ನಾದ
ಲಯಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಯನು ಮರೆಸಿ
ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ಬೇದ

ಹಾಲಲಿ ಹೆಂಗ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ
ಗಮಗಮ ವಾಸನೆ ತುಪ್ಪ
ಕಾದ ಹಾಲಿನ ಹದವನು ಅರಿತು
ಹಾಕಿದರಾಯ್ತು ಹೆಪ್ಪ

ಪದದಲಿ ಹೆಂಗ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ
ಆಗಸದಗಲದ ಅರ‍್ತ
ಹೊಸಲೋಕವನೆ ತೆರೆದು ಬಿಡುವುದು
ಜೀವ ಬಾವದಿ ಬೆರತ

ಸಾಲಲಿ ಹೆಂಗ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ
ಸುಂದರ ಕವಿತೆಯ ಬಾವ
ಅನುಬವ ಲಯದಲಿ ಬೆರೆತರೆ ಸಾಕು
ತಾಳಿಬಿಡುವುದು ಜೀವ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: clipartpanda.com)

1 ಅನಿಸಿಕೆ

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: