ಹುರುಳಿ ಸಂಗಟಿ, Hurali Sangati

ಹುರುಳಿ ಸಂಗಟಿ

– ಸವಿತಾ.

ಹುರುಳಿ ಸಂಗಟಿ, Hurali Sangati

ಏನೇನು ಬೇಕು?

1 ಲೋಟ – ಹುರುಳಿ ಹಿಟ್ಟು
1 ಲೋಟ – ಬಾಂಬೆ ರವೆ
2 ಲೋಟ – ಬೆಲ್ಲ
7 ಲೋಟ – ನೀರು
3-4 ಚಮಚ – ತುಪ್ಪ

ಮಾಡುವ ಬಗೆ

  • ಹುರುಳಿ ಹುರಿದು ಮಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
  • 2-3 ಚಮಚ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಹುರಿದು 3 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಕುದಿಸಿ.
  • ಹುರುಳಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಸೇರಿಸಿ. ಮತ್ತೆ 3 ಲೋಟ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಕುದಿಸಿ.
  • ನಂತರ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಿಮಿಶ ಕುದಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಇಳಿಸಿ.

ಈಗ ಹುರುಳಿ ಸಂಗಟಿ ತಯಾರಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಶಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹುರುಳಿ ಸಂಗಟಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.