ನವೆಂಬರ್ 4, 2019

ಉಮ್ಲಾಂಗಾ – ಸ್ವಾಜೀಲ್ಯಾಂಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಣಿತ

– ಕೆ.ವಿ. ಶಶಿದರ.     ಸ್ವಾಜೀಲ್ಯಾಂಡ್ (ಉಂಬುಸೊ ವೆ ಸ್ವಾಟಿನಿ) ದೇಶದ ಲುಡ್ಜಿಡ್ಜಿನಿ ರಾಯಲ್ ವಿಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉಮ್ಲಾಂಗಾ (ಜೊಂಡಿನ ಕುಣಿತ) ವಾರ‍್ಶಿಕ ನ್ರುತ್ಯದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಯುವತಿಯರು ದೇಶದ ಮೂಲೆ...

Enable Notifications