Day: November 15, 2021

ಕಾಸ್ಕಾಟಾ ಡೆಲ್ಲೆ ಮಾರ‍್ಮೋರ್ ಜಲಪಾತ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಕಾಸ್ಕಾಟಾ ಡೆಲ್ಲ ಮಾರ‍್ಮೋರ್ ಜಲಪಾತವಿರುವುದು ಇಟಲಿಯ ಉಂಬ್ರಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಟೆರ‍್ನಿ ನಗರದಿಂದ ಪೂರ‍್ವಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ.